Sklep internetowy LueLue

www.luelue.pl


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Data sporządzenia dokumentu: 24/05/2018


Data aktualizacji dokumentu: 01/04/2020

1. Ten dokument reguluje zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez sklep internetowy LueLue znajdujący się na stronie www.luelue.pl. Podajemy te informacje realizując tym samym obowiązek nałożony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.

2. Nasze podstawowe zasady związane z ochroną danych osobowych Klientów Sklepu LueLue to:

1) zbieranie i przetwarzanie minimalnej ilości danych – tylko tych, które niezbędne są do realizacji zamówień – wykonania przez nas umowy

2) przetwarzanie danych tylko w celach związanych z działalnością Sklepu LueLue

3) zabezpieczenie danych powierzanych nam przez Klientów

3) nieudostępnianie danych żadnym innym podmiotom w celach marketingowych albo handlowych

3. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający -właściciel sklepu internetowego LueLue:

BOŻENA SIERMANTOWSKA GALERIA LUELUE

ul. Miodowa 22, 31-055 Kraków

NIP 6591358505

REGON 356816585

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 728 551 024

4. Źródło danych osobowych

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie

 • podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym bez zakładania konta lub bez logowania (czyli jako „gość”)

 • podczas rejestracji - podczas zakładania konta w naszym sklepie

 • poprzez podanie (adresu e-mail) podczas zapisywania się do naszego newslettera

 • w naszym sklepie stacjonarnym – jeżeli składasz zamówienie, którego realizacja wymaga czasu i umawiamy się na kontakt w sprawie odbioru zamówienia lub ustalenia jego szczegółów

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane tylko w celach związanych z działalnością naszego Sklepu.

Przetwarzanie następuje z pięciu powodów:

I. Po pierwsze, jest to niezbędne do funkcjonowania Sklepu internetowego – przetwarzanie danych umożliwia realizację umowy, którą zawieramy gdy dokonujesz zakupu:

 • umożliwia finalizację zakupu, zlecenie płatności i dokonanie tej płatności oraz dostarczenie Tobie zakupionych produktów

 • umożliwia zakładanie i zarządzanie Twoim kontem (oraz jego obsługę)

 • umożliwia obsługę reklamacji oraz procedurę odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 • umożliwia kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących szczegółów zamówienia lub dostawyII. Po drugie, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Nawet jeżeli otrzymujesz od nas paragon fiskalny, który nie zawiera Twoich danych musimy archiwizować i dokumentować wszystkie dokonywane u nas zakupy ze względu właśnie na przepisy podatkowe.

III. Po trzecie, jeżeli zgodziłeś się na otrzymywanie od nas newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe (e-mail) żeby go do Ciebie dostarczyć.

IV. Po czwarte, w trosce o jakość, atrakcyjność i funkcjonalność oraz bezpieczeństwo Sklepu internetowego (tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora danych) interes przetwarzamy dane w celu udostępnienia płatności internetowych. Możemy też co jakiś czas przetwarzać Twoje dane osobowe na nasz własny użytek w celach statystycznych, w celu ustalenia, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem. Nie będziemy dokonywać jednak żadnych operacji profilowania na podstawie dokonywanych przez Ciebie zakupów.

V. Po piąte, po wyrażeniu przez Ciebie zgody, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Polityka plików cookies znajduje się w osobnym pliku (link)6. Jakie dane trzeba podać korzystając ze Sklepu LueLue?
Do dokonywania zakupów w naszym sklepie, czyli do zawarcia między nami umowy, potrzebne jest podanie następujących danych:
 • przy kupowaniu jako gość (bez logowania): imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail

 • przy rejestracji konta i kupowaniu po zalogowaniu się na konto: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail a dodatkowo login do konta

 • przy dokonywaniu zakupów jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (niezależnie od sposobu kupowania): imię i nazwisko, nazwa działalności, adres oraz numer NIP

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania niestety umowa między nami nie będzie mogła być zawarta. Wszystkie te dane będą przez nas przetwarzane.

Może się zdarzyć, że przepisy prawa wymagać będą od nas uzyskania od Ciebie również innych danych osobowych – dla celów rachunkowych lub podatkowych.7. Jakie dane są przetwarzane

Będziemy przetwarzać te dane, które wskazane są w punkcie 6 a ponadto:

 • ustawienia konta (jeżeli będzie założone)

 • historię zakupów

 • historię płatności i dostaw

 • dane związane z plikami cookie: historia kliknięć, nawigacji i przeglądania, w tym przez krótki czasu tzw. porzucone koszyki (niesfinalizowane zakupy).

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Masz prawo:

1) dostępu do swoich danych

2) do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych:

- sprostowanie: jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

- usunięcie: gdy dane nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, gdy zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana, gdy sprzeciwisz się przetwarzaniu danych albo gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem lub przepisy nakażą ich usunięcie

- ograniczenie przetwarzania: a) jeżeli dane będą nieprawidłowe to na okres sprawdzenia przez nas ich prawidłowości ich przetwarzanie może być ograniczone; b|) jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz żądał usunięcia ich, c) gdy nie będziemy już potrzebować twoich danych, ale Ty będziesz potrzebował ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; d) w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: do czasu wyjaśnienia czy podstawy przetwarzania danych przez nas są nadrzędne wobec powodów, dla których sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych

Są sytuacje, w których żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane – wynika to z przepisów podatkowych, które nakazują przechowywanie określonych dokumentów (w tym zawierających dane osobowe) przez określony czas.

3) do żądania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

- przeniesienie danych: można go żądać gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody albo umowy zawartej między nami lub gdy robimy to s posób zautomatyzowany

- sprzeciw: możesz go wnieść jeżeli masz ku temu uzasadnione podstawy lub ze względu na twoją sytuację a dane przetwarzane są na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych. Możesz też wnieść sprzeciw jeżeli dane wykorzystywane będą na potrzeby marketingu bezpośredniego i/lub są profilowane.

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do kwestii, wobec których była udzielonaW razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz oczywiście skontaktować się z nami wysyłając e-maila na adres: [email protected]9. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy dane tylko w związku z prowadzeniem naszej działalności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne:

 • podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze (w tym płatności elektroniczne)

 • firmie kurierskiej, która dostarcza od nas przesyłki

 • biuru rachunkowemu, które zapewnia nam obsługę księgową

 • podmiotom zapewniającym informatyczną obsługę naszego sklepu, poczty elektronicznej i dbającym o bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego oraz firmie hostingowejNie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych.10. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy. Jeżeli założyłeś konto w naszym sklepie, twoje dane przechowywane są przez cały okres utrzymywania tego konta.11. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W związku z działaniami, które podejmujemy w serwisach społecznościowych oraz przy wykorzystanku wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów, przekazujemy dane do państw trzecich, gdzie zarejestrowane są firmy Facebook oraz Google. Wykorzystujemy narzędzia analityczne, które służą do analizy zachowań użytkowników na stronie, aby móc lepiej dostosowywać naszą ofertę do potrzeb użytkowników.

12. Automatyzacja przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Nie będzie to wpływać istotnie na twoja sytuację i nie będzie wywoływać w stosunku do Ciebie żadnych skutków prawnych.13. Aktualność dokumentu

Ten dokument będzie zawsze dostępny na naszej stronie internetowej www. Luelue.pl,Będzie na nim zawsze widoczna data ostatniej aktualizacji.