Data sporządzenia dokumentu: 24/05/2018

1. Ten dokument reguluje zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez sklep internetowy LueLue znajdujący się na stronie www.luelue.pl. Podajemy te informacje realizując tym samym obowiązek nałożony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.

2. Nasze podstawowe zasady związane z ochroną danych osobowych Klientów Sklepu LueLue to:

1) zbieranie i przetwarzanie minimalnej ilości danych – tylko tych, które niezbędne są do realizacji zamówień – wykonania przez nas umowy

2) przetwarzanie danych tylko w celach związanych z działalnością Sklepu LueLue

3) zabezpieczenie danych powierzanych nam przez Klientów

3) nieudostępnianie danych żadnym innym podmiotom w celach marketingowych albo handlowych

3. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający -właściciel sklepu internetowego LueLue:

BOŻENA SIERMANTOWSKA GALERIA LUELUE

ul. Miodowa 22, 31-055 Kraków

NIP 6591358505

REGON 356816585

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 728 551 024

4. Źródło danych osobowych

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane tylko w celach związanych z działalnością naszego Sklepu.

Przetwarzanie następuje z pięciu powodów:

I. Po pierwsze, jest to niezbędne do funkcjonowania Sklepu internetowego – przetwarzanie danych umożliwia realizację umowy, którą zawieramy gdy dokonujesz zakupu:

II. Po drugie, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Nawet jeżeli otrzymujesz od nas paragon fiskalny, który nie zawiera Twoich danych musimy archiwizować i dokumentować wszystkie dokonywane u nas zakupy ze względu właśnie na przepisy podatkowe.

III. Po trzecie, jeżeli zgodziłeś się na otrzymywanie od nas newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe (e-mail) żeby go do Ciebie dostarczyć.

IV. Po czwarte, w trosce o jakość, atrakcyjność i funkcjonalność oraz bezpieczeństwo Sklepu internetowego (tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora danych) interes przetwarzamy dane w celu udostępnienia płatności internetowych. Możemy też co jakiś czas przetwarzać Twoje dane osobowe na nasz własny użytek w celach statystycznych, w celu ustalenia, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem. Nie będziemy dokonywać jednak żadnych operacji profilowania na podstawie dokonywanych przez Ciebie zakupów.

V. Po piąte, po wyrażeniu przez Ciebie zgody, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Polityka plików cookies znajduje się w osobnym pliku (link)

6. Jakie dane trzeba podać korzystając ze Sklepu LueLue?
Do dokonywania zakupów w naszym sklepie, czyli do zawarcia między nami umowy, potrzebne jest podanie następujących danych:

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania niestety umowa między nami nie będzie mogła być zawarta. Wszystkie te dane będą przez nas przetwarzane.

Może się zdarzyć, że przepisy prawa wymagać będą od nas uzyskania od Ciebie również innych danych osobowych – dla celów rachunkowych lub podatkowych.

7. Jakie dane są przetwarzane

Będziemy przetwarzać te dane, które wskazane są w punkcie 6 a ponadto:

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Masz prawo:

1) dostępu do swoich danych

2) do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych:

– sprostowanie: jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

– usunięcie: gdy dane nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, gdy zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana, gdy sprzeciwisz się przetwarzaniu danych albo gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem lub przepisy nakażą ich usunięcie

– ograniczenie przetwarzania: a) jeżeli dane będą nieprawidłowe to na okres sprawdzenia przez nas ich prawidłowości ich przetwarzanie może być ograniczone; b|) jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz żądał usunięcia ich, c) gdy nie będziemy już potrzebować twoich danych, ale Ty będziesz potrzebował ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; d) w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: do czasu wyjaśnienia czy podstawy przetwarzania danych przez nas są nadrzędne wobec powodów, dla których sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych

Są sytuacje, w których żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane – wynika to z przepisów podatkowych, które nakazują przechowywanie określonych dokumentów (w tym zawierających dane osobowe) przez określony czas.

3) do żądania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

– przeniesienie danych: można go żądać gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody albo umowy zawartej między nami lub gdy robimy to s posób zautomatyzowany

– sprzeciw: możesz go wnieść jeżeli masz ku temu uzasadnione podstawy lub ze względu na twoją sytuację a dane przetwarzane są na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych. Możesz też wnieść sprzeciw jeżeli dane wykorzystywane będą na potrzeby marketingu bezpośredniego i/lub są profilowane.

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do kwestii, wobec których była udzielona

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz oczywiście skontaktować się z nami wysyłając e-maila na adres: [email protected]

9. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy dane tylko w związku z prowadzeniem naszej działalności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne:

Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych.

10. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy. Jeżeli założyłeś konto w naszym sklepie, twoje dane przechowywane są przez cały okres utrzymywania tego konta.

11. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
12. Automatyzacja przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Nie będzie to wpływać istotnie na twoja sytuację i nie będzie wywoływać w stosunku do Ciebie żadnych skutków prawnych.

13. Aktualność dokumentu

Ten dokument będzie zawsze dostępny na naszej stronie internetowej www. Luelue.pl,Będzie na nim zawsze widoczna data ostatniej aktualizacji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do poprawnego funkcjonowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych zawartych w plikach cookie odwiedź naszą stronę Polityka Plików Cookies. Aby zaakceptować pliki cookie z tej witryny kliknij przycisk Zezwól. View more
Cookies settings
Zezwól
Nie teraz
Polityka plików cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka plików cookies
  1. W celu zapewnienia najlepszej jakości usług Sklep www.luelue.pl stosuje tzw. pliki cookies. Pliki te wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Sklepem i udostępniania jego funkcjonalności i nie są udostępniane nikomu w żadnym innym celu.   2. Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym cookies jest właściciel sklepu internetowego LueLue:   BOŻENA SIERMANTOWSKA GALERIA LUELUE ul. Miodowa 22, 31-055 Kraków NIP 6591358505 REGON 356816585   E-mail: [email protected] Telefon: +48 728 551 024     3. Cookies to pliki tekstowe, które wysyła serwer www i zapisywane są one na urządzeniu (komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon komórkowy - dalej jako Urządzenia), przy użyciu którego Użytkownik przegląda stronę internetową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer i są wysyłane zwrotnie przez przeglądarkę internetową do serwera, który rozpoznaje je przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia (odwiedzeniu strony internetowej). Wysyłana przez przeglądarkę internetową informacja zwrotna może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.   4 Celem cookies jest ułatwienie a w niektórych przypadkach umożliwienie korzystania z określonych stron/serwisów internetowych i ich funkcji poprzez zapamiętanie w jaki sposób użytkownik korzysta z danej strony/serwisu. Pliki m.in. zapamiętują preferencje użytkownika a gdy ma on możliwość wpływu na ustawienia strony/serwisu, zapamiętują wybrane ustawienia.   5.Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników Sklepu i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość. Pliki te nie wpływają także na działanie, konfigurację ani sposób działania urządzeń, za pomocą których odwiedzany jest sklep.     6. W przypadku Sklepu www.luelue.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) umożliwienia logowania się do Sklepu (w przypadku posiadania Konta), w tym ustawienia przez Użytkownika w przeglądarce funkcji zapamiętania loginu i hasła do Konta   b) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się na Konto w Sklepie – co powoduje, że nie jest konieczne ponowne wpisywanie loginu i hasła na każdej podstronie Sklepu   c) utrzymania sesji Użytkownika niezalogowanego, zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego, zapisanie stanu sesji Użytkownika (zapamiętanie koszyka)   d) tworzenia statystyk związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klientów Sklepu e) ustalania historii łączności Użytkownika ze Sklepem f) technicznym związanym z administracją serwera Sklepu   g) w celach ułatwiających korzystanie ze sklepu, ale nie niezbędnych do dokonywania zakupów  
  • zapamiętanie sesji po wylogowaniu (przywrócenie sesji po ponownym zalogowaniu)
  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
   
  • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

  • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
  • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania
      7. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  
  • Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania
  • Cookies stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
  • Cookies Google - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania preferencji reklam Google na innych stronach.
    8. Z reguły przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki cookies w urządzeniu użytkownika. Funkcję tą można w każdym czasie wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki – musi tego dokonać Użytkownik. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. W każdej przeglądarce internetowej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące zmiany ustawień danej przeglądarki w zakresie plików cookies:   Platforma desktop Urządzenia mobilne:     W razie niezmienienia ustawień w zakresie plików cookies będą one zamieszczone w urządzeniu użytkownika, co oznacza, że Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu użytkownika i będzie uzyskiwać do nich dostęp.  9. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym urządzenia. Efektem takiej zmiany będzie utrata możliwości korzystania ze sklepu, w szczególności z logowania się na Konto.
 
Save settings